พระ    เมตตาดั่งแม้           ชลธี
 เสด็จ  ช่วยเกษตรดินดี       แหล่งหล้า
 สู่       สุขอย่างเพียงพอชี้   นำทาง ประชา
 
สวรรคต ทั่วไทยไพร่ฟ้า     ร่ำไห้อาดูร


 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 
" สมเด็จพระภัทรมหาราช "
 

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยการเสด็จสวรรคต
รำลึก
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า

 สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.


เข้าสู่เว็ปสมาคมฯ