พระ     เมตตาดั่งแม้            ชลธี
 เสด็จ  ช่วยเกษตรดินดี        แหล่งหล้า
 สู่        สุขอย่างพอมี    
       ชี้นำ ประชา
 
สวรรคต ทั่วไทยไพร่ฟ้า     ร่ำไห้อาดูร
                                 
 
                ( ๑๓ ต.ค. พ.ศ.๒๕๕๙ )






 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 
" สมเด็จพระภัทรมหาราช "
 

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยการเสด็จสวรรคต
รำลึก
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า

   สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.


#......... "ต้นกล้าไทย"("ต้นกล้า" ของ "พ่อ")  @"กล้า" ต้นน้อยที่ "พ่อ" ปลูก ณ วันก่อน@  @"แกร่ง" สะท้อน เติบใหญ่ ทั่วทิศา@   @"กล้า" ของ "พ่อ" หยัดยืนอาบศรัทธา@  @"ก้อง" โลกา หยาดเหงื่อ "พ่อ" อุ้มแผ่นดิน@  @ ธ ประสิทธิ์ เสกสรรค์ ไทยทั้งชาติ@  @ ธ นำราษฎร์ ธำรงค์ศาสน์ สืบสานศิลป์@  @ ธ พลิกฟื้น คืนสร้าง ถิ่นทำกิน@  @ชั่วชีวิน ข้าฯบาท "จาร" นิรันดร์@   @สิ้นแล้วหนอ"แสงเทียน" แห่งชีวิต@  @องค์บพิตร เสด็จล่วง สู่สวรรค์@  @ทิวาดับ ลาลับ อับแสงจันทร์@  @สิ้นแล้ววัน ชื่นสุข แทบขาดใจ@  @"กล้า" ต้นใหญ่ ที่"พ่อ" ปลูก จวบวันนี้@  @"กอปร" ความดี สัจจา อสงไขย@  @"กล้า" ของ "พ่อ" หยั่งรากลึก ฝังหลักชัย@  @วิวัฒน์"ไทย" ตามรอยที่ "พ่อ" เดิน.@  @น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้@  @ข้าพระพุทธเจ้า@  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช. (จิตตรินทร์ ศรีระอัมพุช-ประพันธ์-๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙)..... ........ #

เข้าสู่เว็ปสมาคมฯ