สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน
สวช.

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ)
#......... มุ่งส่งเสริมอนุชนช่วยพัฒนา อนุรักษ์รักษา ศิลปวัฒนธรรม  เทอดไทย ........ # http://www.aayoncc.org/   
เข้าสู่ระบบดูอีเมล   รำโคม

สยายปีกสู่ฝัน ณ โรงละครแห่งชาติ พ.ย.๒๕๖๐

ชม&ฟังแพลง " รากไทย "
ประวัติผลงานความเป็นม  
วัตถุประสงค์และหลักการ
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เปิดอบรม
รายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิก
ที่ติดต่อและที่ทำการของสมาคม
คณะกรรมการผู้บริหารสมาคมฯ
กิจกรรมเผยแพร่โดยสมาชิกฯ
ART ASSOCIATION NEWS
ร้อยเรียงรจคำกวีคีตศิลป์  
ประวัตินาฏศิลป์-ดนตรีไทย  
 

คณะเยาวชนสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
ร่วมแสดงในงาน

"พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนรุ่นที่๒๗/๒๕๕๙"
๒๔มิ.ย.๒๕๖๐
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


ท่านผู้ปกครองช่วยพิธีกร
นายกสมาคมฯ(ม.ล.ทวีปัญญา เกษมสันต์) มาเป็นประธาน
เยาวชนสมาคมศิลปะฯ สวช.รุ่น๒
รับเกียรติบัตร

พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนรุ่นที่๒๗
/๒๕๕๙ (๒๔มิ.ย.๒๕๖๐)
ดูภาพงานพิธีมอบเกียรติบัตรฯ

เด็กเยาวชนสมาคมฯรับประกาศเกียรติบัตรฯและฉายภาพร่วมกัน

คณะฯสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
ร่วมสนับสนุน การเปิดงาน

"ใต้ร่มพระบารมี๒๓๕ปีกรุงรัตนโกสินทร์"
๕เม.ย.๒๕๖๐
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-โรงละครแห่งชาติ

เยาวชนโขน(ยักษ์)


ฝึกอบรมสร้างเสริม
ความสง่าและแข็งแรง
พณฯ(วีระ โรจน์พจนรัตน์) รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม,เลขาฯ,ที่ปรึกษาฯ
ข้าราชการฯ และ เยาวชนสมาคมศิลปะฯ สวช.เปิดงานพิธี(๕เม.ย.๒๕๖๐)


ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กทม.

ดูภาพพิธีเปิดงาน"ใต้ร่มพระบารมี๒๓๕ปีกรุงรัตนโกสินทร์"

เด็กเยาวชนสมาคมฯร่วมแสดง ลอยองค์รบ
 เปิดงานแนวคิดสงกรานต์แบบไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล โดย

พณฯนายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม,ข้าราชการฯ
และ
สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.

สงกรานต์ ๒๕๖๐


ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
ทุกชีวาปลอดภัย
พณฯนายกรัฐมนตรี(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และเยาวชนสมาคมฯ

ดูภาพแนวคิดงานสงกรานต์แบบไทย ๔เม.ย.๒๕๖๐
แนวคิด สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย

เด็กเยาวชนสมาคมฯร่วมรณรงค์แนวคิดใหม่
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(คุณพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร) เปิดงาน

พิธีไหว้ครูฯ ๓๐มี.ค.๒๕๖๐
ณ หอเล็กฯ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
อ.สมบัติ แก้วสุจริต

ประธานครูพิธีกรไหว้ครู

ดูภาพงานพิธีไหว้ครูฯ ๓๐มี.ค.๒๕๖๐

เด็กเยาวชนสมาคมฯร่วมพิธี

วันเด็กฯ ๑๔ม.ค.๒๕๖๐ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรี
ดูภาพงานวันเด็กฯ ๑๔ม.ค.๒๕๖๐

เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(นายพงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์)

กล่าวเปิดงานวันเด็กฯ
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ถ.รัชดาฯ กทม.
 
 


การแสดงของสมามศิลปะเพื่อเยาวชน สวช."
   
สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

การเล่นเด็กไทย ณ สยามพารากอน ๑๓เม.ย.๒๕๕๙
 
สมัครติดต่อเฟสบุ๊คสมาคมฯ

วงโปงลางเยาวชน
การแสดงเชิดหุ่นละครเล็ก

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘พรรษา ร.๙
เยาวชนเรียนฝึกซ้อมการแสดง "โขน"

๒เม.ย.๒๕๕๙
"ถนนสายวัฒนธรรมไทยใต้ร่มพระบารมี"

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ๑ธ.ค.๒๕๕๘
Explore the World with Aarhus 2016,Denmark
 Thai Youths(AAYONCC) paraded in Aarhus   

ชมวีดีโอ  ๑.
Festival in Århus (03-06-2016)
๒.
Thailand i Aarhus
 Royal Thai Embassy The Hague
10th Thailand Grand Festival(11-12Jul15)

https://www.youtube.com/watch?v=e-PHyFHH7Wc
ชมวีดีโอโปงลางเยาวชนฯ"เทศกาลไทยที่เนเธอร์แลนด์"
ชมวีดีโอ"Petaling Jaya International Fair 2014
Folklore Festival"

Explore the World with Aarhus 2016
Thai Youths with Boang
-lang Performance


in Aarhus,Denmark(3-4Jun2016)
Explore the World
with Aarhus 2016


(3-4Jun2016)
Danish Festival in
Aarhus 2016
ASEAN GARDEN PARTY (1Jun2016)
at Royal Thai Embassy to Copenhagen,Denmark
 

 4- Regions Dance with Mr.Sekpol-Ms.Duangporn Show
ASEAN GARDEN PARTY (1Jun2016)
at Royal Thai Embassy to Copenhagen,Denmark
 

Khone "Jab-Nang"
   

THAILAND WEEK 2015

at World Trade Center,Cuffe Parade,Mumbai(28Aug2015)
THAILAND WEEK
2015
MUMBAI,INDIA

(27-28Aug2015)
 
THAILAND WEEK 2015

at Four Seasons Hotel,Mumbai,INDIA
(27Aug2015)
 

THAILAND WEEK 2015

at World Trade Center,Cuffe Parade,Mumbai(28Aug2015)
 

ASEAN TRADITIONAL MUSIC FESTIVAL 2015


(1-6Aug2015)
ASEAN
TRADITIONAL

MUSIC FESTIVAL 2015

Thanh Hoa Province

(1-6Aug2015)
Viet Nam

ASEAN TRADITIONAL MUSIC FESTIVAL 2015


 on the stage in Theater Lam Son,Thanh Hoa city
(5Aug2015)
 
ASEAN TRADITIONAL MUSIC FESTIVAL 2015

(1-6Aug2015)

Thailand Grand Festival 2015

(11-12Jul2015)
THAILAND GRAND
FESTIVAL 2015
Spuiplein, the Hague

(11-12Jul2015)
Netherland
10th Thailand Grand Festival

Royal Thai Embassy The Hague
 
Thailand Grand Festival 2015

(11-12Jul2015)
International Folklore Children's Festival of Sale'

Morocco (14-26Aug2014)
Morocco
(14-26Aug2014)


International Folklore
Children's Festival
of Sale'
International Folklore Children's Festival of Sale'
Morocco (14-26Aug2014)

Festival Antarabangsa Petaling Jaya 2014


(16-24Jun2014)
Petaling Jaya
International Fair 2014

(16-24Jun2014)
MALASIA
Thai Youth(AAYONCC)

Festival Antarabangsa Petaling Jaya 2014


(16-24Jun2014)
Asean Ladies Circle -SRI LANKA
FUNDRAISING BAZAAR

(7Jun2014)
Thai Food
Promotion 2014

(6-15Jun2014)
Hilton Colombo,
SRI LANKA
Thai Festival Amazing Night
by Royal Thai Embassy
16June 2014  

 Grand Ballroom Hilton,Colombo

Thai Food Promotion 2014,
 
Hilton,Colombo


(6-15Jun2014,7-11pm.)
   

Celebrate The Club's 16th anniversary

(12-13Apr2014)
Mumbai,INDIA
(12-13Apr2014)


Celebrate The Club's
16th anniversary with
Destination Thailand
2014 & Songkran-
Thai New Year
Thai Youth(AAYONCC)
(12-13Apr2014)

International Folklore
Children's Festival of Sale'


Morocco
(12-18Aug2013)
Morocco
(12-18Aug2013)


International Folklore
Children's Festival
of Sale'
Morocco
Morocco
Amazing Thailand Road Show (24Jun2013)
"Thai Food Festival "
(15-23Jun2013)


Colombo Sri Lanka
Amazing Thailand Road Show (24Jun2013)
Amazing Thailand Road Show (24Jun2013)
Sri Lanka 20-24Mar13

Thai Cultural Night
INDIA,SPARKLE 13

Thai Cultural Evening
TURKEY,PISTACHIO 201212thYEOSU 2012
SOUTH KOREA
ปฏิทินการแสดงสมาคมศิลปะฯ สวช.
AAYONCC ACTIVITY & SHOW CALENDAR
  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
http://www.aayoncc.org/
staff@aayoncc.org 
กระดานข่าวสมาคมฯ    
  NEXT
  SPEEDCOUNTER.NET - free counter! BACK

ข่าว! #........... สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org/ ) เปิดอบรมดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-โขน แก่เยาวชน ทุกวันเสาร์....สนใจติดต่อ โทร.&Fax. ๐๒-๒๔๘๒๗๕๔,หรือ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗, ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๕.๐๐น. ยกเว้นวันพฤหัสและอาทิตย์ ........ #