การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๔๘

 

สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน
สวช.

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ)
 


ชม&ฟัง เพลง
http://www.aayoncc.org/
#......... มุ่งส่งเสริมอนุชนช่วยพัฒนา อนุรักษ์รักษา ศิลปวัฒนธรรม  เทอดไทย ........ # ...........#  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org/ ) .... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗,Fax.&โทร.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔  #.........
คณะเยาวชนสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.ร่วมกิจกรรมการแสดง
ณ กรมส่งออกฯ กระทรวงพาณิชย์ ในชุด
" ภารตะนฤตตา "

pic4_6mar05b.jpg (19403 bytes)
  " ภารตะนฤตตา " (๔-๖มี.ค.๒๕๔๘
)
 
งาน" รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ & ผู้บริหารทางวัฒนธรรม"
ณ บ้านเรือนไทย ของอาจารย์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมท (๙เม.ย.๒๕๔๘)

pic9apr05b.jpg (23727 bytes)
 
งาน" รดน้ำสงกรานต์สมาคมศิลปะฯ สวช."
ณ ห้องประชุม ๑  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (๑๗ เม.ย.๒๕๔๘)

pic17apr05_2.jpg (16096 bytes)
 
งาน " ความสัมพันธ์ไทย-จีน ๓๐ ปี  "
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (๑๑พ.ค.๒๕๔๘)

pic11may05d.jpg (20822 bytes)

 

งาน" อัดเทปทีวีช่อง๕ ออกรายการทีวีช่วยสร้างวัดไทยในฟลอริด้า"

pic6jun05a.jpg (20752 bytes)
(๖มิ.ย.๒๕๔๘)
งานแสดง " ๑๐๐ปี ครูมนตรี  ตราโมท " pic18jun05b.jpg (27616 bytes)
ณ โรงละครแห่งชาติ กทม. (๑๘ มิ.ย.๒๕๔๘)
งานแสดง " รายการ T New Variety "
ถ่ายทอดทางสถานี T - Channel
pic22jun05a.jpg (28793 bytes)
ณ สตูดิโอ อิมพิเรียล ลาดพร้าว (๒๒ มิ.ย.๒๕๔๘)
งานบันทึกเทปโทรทัศน์ออกรายการช่อง ๕ " รำถวายพระพร "
 5jul48b.jpg (36728 bytes)
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ๑๒สิงหาคม๒๕๔๘ (๕ก.ค.๒๕๔๘)
งาน ประชุม บมจ. การบินไทย
" Bangkok International Dinner Conference    "

pic15jul05a.jpg (31404 bytes)
ณ โรงแรมแชงกรีล่า บางรัก(๑๕ก.ค.๒๕๔๘)
งานแสดง " ๑๒สิงหามหาราชินี " วันแม่แห่งชาติ
ณ ห้าง เซ็นทรัล พระราม ๒ (๑๒ ส.ค.๒๕๔๘)

pic12aug05a.jpg (23213 bytes)
คณะเยาวชนสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.ร่วมกิจกรรมการแสดง
ในชุด
" พระแม่ไหมไทย "
งาน " การแสดงทางวัฒนธรรม สำหรับประชาชน "
pic8oct05b.jpg (31792 bytes)
ณ เวทีกลางแจ้ง สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช. (๘ ต.ค.๒๕๔๘)
งาน " ต้อนรับนางงามจักรวาลปี 2005 "

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (๑๑ ต.ค.๒๕๔๘)
"วโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ปี " เกาะปีนัง
pic4_8dec05h2.jpg (23005 bytes)
(๔-๘ธ.ค.๒๕๔๘)
 
 
  BACK ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
 staff@aayoncc.org

 

NEXT

การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๔๘


งานแสดงของ " กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ " ( ๔,๖มี.ค.๒๕๔๘ )
งาน" รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติและผู้บริหารงานวัฒนธรรม " ( ๙เม.ย.๒๕๔๘ )

งาน " รดน้ำสงกรานต์ สมาคมฯ รับท่านทูตไทยประจำอิสราเอล "  ( ๑๗เม.ย.๒๕๔๘ )
งาน " ความสัมพันธ์ไทย-จีน ๓๐ปี " หอเล็กศูนย์วัฒนฯ ( ๑๑พ.ค. ๒๕๔๘ )

งาน " อัดเทปทีวีช่อง๕ หารายได้สร้างวัดไทยในฟลอริด้า "  ( ๖มิ.ย. ๒๕๔๘
งาน " ๑๐๐ ปี ครูมนตรี  ตราโมท " 
( ๑๘มิ.ย. ๒๕๔๘ )
งาน " รายการ T New Variety " ถ่ายทอดทางสถานี T- Channel  ( ๒๒มิ.ย. ๒๕๔๘ )
งาน " รำถวายพระพร ชุด พระแม่ไหมไทย " บันทึกเทปทีวีช่อง ๕ ( ๕ก.ค. ๒๕๔๘ )
งาน " Bangkok International Dinner Conference " ประชุม บมจ.การบินไทย ( ๕ก.ค. ๒๕๔๘ )
งาน " ๑๒สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ "  ห้างเซ็นทรัลพระราม๒ ( ๑๒ส.ค. ๒๕๔๘ )
งาน " การแสดงทางวัฒนธรรมสำหรับประชาชน " ( ๘ต.ค. ๒๕๔๘ )
งาน " ต้อนรับนางงามจักรวาลปี2005 "
( ๑๑ต.ค. ๒๕๔๘ )
งาน " นาฏศิลป์-โปงลาง วโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ปี " เกาะปีนัง
( ๔-๘ธ.ค. ๒๕๔๘ )

กลับหน้าสารบัญรวม

 

ข่าว!#...........ประกาศ! รับสมัครเยาวชนเข้าอบรมดนตรีไทย-โปงลาง-นาฏศิลป์ไทย-โขน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อ สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org/ ) .... โทร.&Fax. ๐๒-๒๔๘๒๗๕๔,หรือ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗, ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๕.๐๐น. ยกเว้นวันพุธและอาทิตย์ ........ #
Update 10/06/2557