aaylogo2.jpg (2114 bytes)

สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กิจกรรมเผยแพร่โดยสมาชิก

การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๔๙

งาน" รดน้ำขอพร ศิลปินแห่งชาติ & ผู้บริหารงานวัฒนธรรม ( ๑๑เม.ย.๒๕๔๙ )
งาน" การแสดงทางวัฒนธรรม สำหรับประชาชน " (๒๒เม.ย.๒๕๔๙ )

งาน " เทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ " ที่ประเทศรัสเซีย (๘-๒๐มิ.ย.๒๕๔๙ )
งาน " การแสดงเผยแพร่ทางวัฒนธรรม ในเยอรมัน-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส " ( ๒๒มิ.ย. - ๓ ก.ค. ๒๕๔๙ )

งาน " กีฬายุวชนโลก 2006 " ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่นดินแดง (๒๔ก.ค.- ๗ส.ค. ๒๕๔๙ )

กลับหน้าสารบัญรวม
 

สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช. http://www.aayoncc.org/
โทร. ๐- ๒๒๔๗- ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗, โทรสาร ๐ - ๒๒๔๘- ๒๗๕๔
Contact us:
staff@aayoncc.org

Update 31/05/57