การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๕๐

แม่ครู ส่องชาติ  ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ (ละครรำ)
ปีพ.ศ.๒๕๓๕ แสดงการรำถวายมือไหว้ครูในวันงาน
 

จัดขึ้น ณ หอเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
๑๖มี.ค.๒๕๕๐


สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน
สวช.

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ)
 

การแสดงทางวัฒนธรรมสำหรับประชาชน 

โขน ตอน " พระรามตามกวาง " ( ๒๕มี.ค.๒๕๕๐ )
สังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ประวัติผลงานความเป็นมา http://www.aayoncc.org/    
วัตถุประสงค์และหลักการ ค้นหาด่วน  


สาธิตการแสดงโขน ณ อุทยานการเรียนรู้
TK Park อาคารใหม่เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น (๗ เม.ย.๒๕๕๐)  


สาธิตการแสดงโขน ณ อุทยานการเรียนรู้
TK Park อาคารใหม่เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น (๗ เม.ย.๒๕๕๐)


@ Parc Paragon (13-15thApr,07) 
พิธีมอบเกียรติบัตร เยาวชนฯรุ่น ๑๗/๒๕๔๙
(๑๙ พ.ค.พ.ศ.๒๕๕๐)
Thai Art Festival in Israel(Haifa) 28Jun- 4Jul 07
บรรเลงดนตรีไทย " แขกต่อยหม้อ "

ณ บ้านโสมส่องแสง นนทบุรี(๑๗มิ.ย.๒๕๕๐)
การแสดงนาฏศิลป์ไทยชุด "ระบำเทพบันเทิง"

ณ บ้านโสมส่องแสง นนทบุรี(๑๗มิ.ย.๒๕๕๐)
37th International Festival of the Folklore (Alatri)
การแสดง ณ ศูนย์การต้าเสรีเซนเตอร์

ถ.ศรีนครินทร์(๑๔ต..๒๕๕๐)
การแสดงทางวัฒนธรรมสำหรับประชาชน

ท่านเลขาฯสวช.เยี่ยมชมการแสดง(๑๓ต..๕๐)
การแสดงโขนไทย(รามเกียรติ์)ชุด " ยกรบ "

หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๓พ.ย.๒๕๕๐

หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 

มหกรรมมวยไทยโลก
(๔ธ.ค.๒๕๕๐)
การแสดงทางวัฒนธรรม การเล่น " ทอยล้อ "

โดยคณะเยาวชนสมาคมศิลปะฯ สวช.
" รำลพบุรี "

โดย คณะเยาวชนสมาคมศิลปะฯ สวช.

 
  BACK ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
 staff@aayoncc.org

 

NEXT
การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๕๐

พิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย หอเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (๑๖มี.ค.๒๕๕๐)
การแสดงทางวัฒนธรรมสำหรับประชาชน สังคีตศาลา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
(๒๕มี.ค.๒๕๕๐)

สาธิตการแสดง โขน ณ อุทยานการเรียนรู้
TK Park เซ็นทรัลเวิรลด์อาคารใหม่ชั้น 8 (เม.ย.๒๕๕๐)
SONGKRAN SPLENDORS @ Parc Paragon Apr,13-15th 2007

พิธีมอบเกียรติบัตรสำเร็จการอบรมแด่เยาวชนรุ่นที่ ๑๗/๒๕๔๙ (๑๙พ.ค.๒๕๕๐)

เปิดบ้านรำลึก ๑๐๗ปีครูมนตรี ตราโมท คีตกวี ๕แผ่นดิน(๑๗มิ.ย.๒๕๕๐)
งานเทศกาลและอาหารไทย เมืองHaifa ประเทศอิสราเอล (๒๘มิ.ย.-๔ก.ค.๒๕๕๐)
งานเทศกาลดนตรีพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ ๓๗ ประเทศอิตาลี (๑๔-๑๙ส.ค.๒๕๕๐)
การแสดงทางวัฒนธรรมสำหรับประชาชน (๑๓ ต.ค. ๒๕๕๐)
การแสดง ณ ศูนย์การค้าเสรีเซนเตอร์ (๑๔ ต.ค. ๒๕๕๐)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี (๓พ.ย. ๒๕๕๐)

มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ลำปาง (๒๒-๒๕พ.ย.๒๕๕๐)

มหกรรมมวยไทยโลก โรงแรมมิราเคิล หลัก๔ (๔ธ.ค.๒๕๕๐)
การแสดงทางวัฒนธรรมสำหรับประชาชน สังคีตศาลา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (๙ธ.ค.๒๕๕๐)
BACK
 

ข่าว!#...........ประกาศ! รับสมัครเยาวชนเข้าอบรมดนตรีไทย-โปงลาง-นาฏศิลป์ไทย-โขน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อ สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org/ ) .... โทร.&Fax. ๐๒-๒๔๘๒๗๕๔,หรือ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗, ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๕.๐๐น. ยกเว้นวันพุธและอาทิตย์ ........ #
Update 16/05/2557