การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๕๑
4e 4e

 อบรมสัมนาสัญจรบนเรือ กรมศิลป์-บางไทร(๑๖ก.พ.๕๑)

ท่านเลขาสมาคมฯแสดงความยินดีที่กลับมาร่วมงานอีก

 


สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน
สวช.

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ)
 


ท่านเลขาธิการ สวช.(นายปรีชา กันธิยะ)เป็นประธาน

จุดเทียนบูชาพระพุทธรูปเปิดพิธีไหว้ครูฯ (๒๗มี.ค.๕๑)
   http://www.aayoncc.org/    
   ค้นหาด่วน  
พณฯ รมต.กระทรวงวัฒนธรรม(อนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

รดน้ำพระประธาน
ใน"พิธีรดน้ำศิลปินแห่งชาติและผู้บริหารฯ"
พณฯ รมต.กระทรวงวัฒนธรรม(อนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

เป็นประธาน"พิธีรดน้ำศิลปินแห่งชาติและผู้บริหารฯ"
ท่วงท่าร่ายรำกวัดแกว่งกระบองคู่กายา

ดนตรีในสวนปีที่๑๕ สวนลุมพินี กทม.
(๒๗เม.ย.๕๑)
 
รดน้ำขอพรครู-อาจารย์ดนตรี-นาฏศิลป์(๒๖เม.ย.๕๑)
"สาธิตการแสดงโขน"

โดยเยาวชนของสมาคมฯ
 
วงโปงลาง เยาวชนสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.

งานวันครบรอบ๙ปี สมาคมศิลปะไทย-จีน ๒๑ก.พ.๕๑

พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนรุ่นที่๑๘/๒๕๕๐(๑๗พ.ค.๕๑)
โครงการวัฒนธรรมไทยคืนถิ่น ครั้งที่ ๑๐ (๑๓ก.ค.๕๑)

คณะจากโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส
ฉลิมพระเกียรติ ๗๖ พรรษา มหาราชินี (๑๒ส.ค.๕๑)
  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
staff@aayoncc.org

 

 BACK LINK TO
กิจกรรมและการแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๕

งานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่บุญหลง อรรถกฤษณ์(๑๑ก.พ.๒๕๕๑)
ดูวิดีโอ"รำภารตะนฤตตา"
อบรมสัมนาสัญจรบนเรือ
(๑๖ก.พ.๒๕๕๑)
งานฉลองครบรอบ๙ปี ศิลปินไทย-จีน (๒๑ก.พ.๒๕๕๑)
พิธีปฐมนิเทศเยาวชนรุ่นที่ ๑๙/๒๕๕๑ (๘มี.ค.๒๕๕๑)
พิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย หอเล็กศุนย์วัฒน์ฯ (๒๗มี.ค.๒๕๕๑)
พิธีรดน้ำศิลปินแห่งชาติและผู้บริหารทางวัฒนธรรม (๑๙เม.ย.๒๕๕๑)
พิธีรดน้ำขอพรครู-อาจารย์ดนตรี-นาฏศิลป์ (๒๖เม.ย.๒๕๕๑)
ดนตรีในสวนปีที่๑๕ สมัยกาลดนตรีไทย สวนลุมพินี กทม. (๒๗เม.ย.๒๕๕๑)
พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนรุ่นที่๑๘/๒๕๕๐ (๑๗พ.ค.๒๕๕๑)

งานโครงการวัฒนธรรมไทยคืนถิ่นร.ร.พุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ครั้งที่๑๐ (๑๓ก.ค.๒๕๕๑)

งาน เฉลิมพระเกียรติ ๗๖ พรรษา มหาราชินี (๑๒ส.ค.๒๕๕๑)
ต้อนรับเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาเยี่ยมชมสมาคมฯ(๒๐ก.ย.๒๕๕๑)
การแสดงดนตรีโปงลางวันเยาวชนแห่งชาติ (๒๐ก.ย.๒๕๕๑)
งานการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (๕ ธ.ค.๒๕๕๑)

BACK

ข่าว!#...........ประกาศ! รับสมัครเยาวชนเข้าอบรมดนตรีไทย-โปงลาง-นาฏศิลป์ไทย-โขน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อ สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org/ ) .... โทร.&Fax. ๐๒-๒๔๘๒๗๕๔,หรือ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗, ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๕.๐๐น. ยกเว้นวันพุธและอาทิตย์ ........ #

Update 16/05/2557