ประวัติผลงานความเป็นมา


#......... มุ่งส่งเสริมอนุชนช่วยพัฒนา อนุรักษ์รักษา ศิลปวัฒนธรรม  เทอดไทย ........ #

สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ)
                                                          หน้า ๒/๒


...........#  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org/ ) .... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗,Fax.&โทร.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔  #.........
รางวัลพระราชทานโล่เกียรติคุณองค์กร
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชนปีพ.ศ.๒๕๕๑
  http://www.aayoncc.org/ คณะกรรมการฯในงานวันเยาวชนแห่งชาติ

 ๒๐ก.ย.๒๕๕๑ ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒
ศูนย์เยาวชน ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กทม.
 


 
 
 
    รางวัลพระราชทานโล่เกียรติคุณ
องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชนปี
พ.ศ.๒๕๕๑
คณะกรรมการและเยาวชนสมาคมศิลปะฯ สวช.
ร่วมแสดงความยินดีกัน ณ ที่ทำการสมาคมฯ
   
   
พ่อแก่

พระภรตฤาษี
  ๕ธ.ค.พ.ศ.๒๕๕๑การแสดงเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙
  ขับร้อง:
ดวงพร
พงศ์ผาสุก
"ราตรีประดับดาว"
ทำนอง:
พระราชนิพนธ์ในร.๗
งานเทศกาลเด็กนานาชาติแห่งเอเซีย ครั้งที่ ๒
จัดขึ้น ณ ประเทศ
จีน (๓-๙ส.ค.๒๕๔๓)
นายปรารพ เหล่าวานิช
นายกสมาคม


พ.ศ.๒๕๕๕-๖

 


ร่วมใจน้อมนำวัฒนธรรม ๑๑๖ วัน จากวันแม่สู่วันพ่อ
วงมหาดุริยางค์ไทย ณ หอใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมฯ

เยาวชนดีเด่น
แห่งชาติ


นายวิชฎาลัมพก์ 
เหล่าวานิช
การแสดงนาฏศิลป์-โปงลาง " เซิ้งกระโป๋ "  
ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ปี


ณ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย (๔-๘ธ.ค.๒๕๔๘)
" เซิ้งกระโป๋ " ณ เกาะปีนัง มาเลเซีย (๔-๘ธ.ค.๒๕๔๘)

การแสดงนาฏศิลป์-โปงลาง
ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ปี 
คณะเยาวชนไทย สมาคมศิลปะฯ สวช.
และคณะเจ้าหน้าที่จาก สวช.


เดินทางไปร่วมเผยแพร่แลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรม
ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการ Jenesys
เยาวชนดีเด่น
แห่งชาติ


นายกฤษฎิ์
(ฤทธีฤาชา)เลกะกุล
โครงการ Jenesys

คณะเยาวชนไทย สมาคมศิลปะฯ สวช. 
คณะเยาวชนไทย สมาคมศิลปะฯ สวช.รับโอวาท
 จาก
นายกสมาคม,อุปฯและกรรมการ

 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนขึ้นเครื่อง ๑๔ม.ค.๒๕๕๒
คณะเยาวชนไทย สมาคมศิลปะฯ สวช.
ร่วมงานสืบสานประเพณีและเผย
แพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดน ครั้งที่๑๕


Golden Gate Park Hall of Flowers
นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
๑๙ ต.ค.-๔ พ.ย. พ.ศ.๒๕๕๔วัดพุทธประทีป
ซานฟรานซิสโก
สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ
และวัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก
(Thai Cultural Council Of Northern California &
Wat Buddhapradeep of Sanfrancisco)

วงโปงลางเยาวชน สมาคมศิลปะฯ สวช.
คมศิลปควบคุมโดย ครูวิทูลย์  สำแดงอาจ ะฯ สวช. 

วงโปงลางเยาวชน สมาคมศิลปะฯ สวช.


 Golden Gate Park Hall of Flowers
นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
คณะเยาวชนไทย สมาคมศิลปะฯ สวช.
ร่วมงานYeosu2012และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดน(เกาหลีใต้)

ประธานสภาองค์การสมาพันธ์วัฒนธรรมพื้นบ้านโลก
(ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์)
กรุณามาดูแลความเรียบร้อยในการเดินทาง
และที่พักของเยาวชนไทย
ที่เกาหลี
The 12thYEOSU
International Youth Camp Festival


Ungcheon Chinsu
Park Yeosu city
Korea
25-29Jul2012
 
The 12thYEOSU
International Youth Camp Festival
Ungcheon Chinsu Park Yeosu city Korea


  "Bu-ngamala"
On Opening Ceremony Day
(27Jul2012)
 

12thYEOSU
International Youth Camp Festival

 "Pramae Hmaithai"
On 28Jul2012
ท่านนายกสมาคมฯ(คุณปรารพ  เหล่าวานิช)
ให้โอวาททั้งแจกของที่ระลึกและ
 

ถ่ายรูปร่วมกับเยาวชนไทยซึ่งจะเดินทางไป ตุรกี
เผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม(๑๗ก.ย.๒๕๕๕)
PISTACHIO 2012


ขบวนพาเหรด คณะเยาวชนไทย
(สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.)


เดินผ่านรอบเมืองก่อนเข้าสวนสาธารณะของตุรกี
ในวันเปิดงาน(๑๙ก.ย.๒๕๕๕)

คณะเยาวชนไทยได้นำ ดนตรี-นาฏศิลป์โปงลาง
ไปเผยแพร่ในครั้งนี้
๑๘-๒๓ก.ย.๒๕๕๕ 

ขบวนพาเหรดเยาวชนไทยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
ในวันเปิดงาน (๑๙ก.ย.๒๕๕๕ )
 
(๓-๙ ม.ค.๒๕๕๖) คณะเยาวชนไทย สมาคมศิลปะฯ สวช.
และนายกสมาคมฯ-คณะกรรมการ-อาจารย์


เดินทางไปร่วมแสดงดนตรี-นาฏศิลป์-โปงลางในงาน
Thai Cultural Evening ณ เมืองสุราต  รัฐคุชราต อินเดีย

เยาวชนไทย
สมาคมศิลปะฯ สวช.


ในชุดแสดง โปงลาง
" ไทพวน"
Thai Cultural Evening
India.Sparkle' 13
งาน Thai Cultural Evening(5Jan13)
India,Sparkle' 13 International Exhibition

คณะเยาวชนไทย สมาคมศิลปะฯ สวช.
รับของที่ระลึก หลังเสร็จการแสดง   

คณะดนตรี โปงลาง
บรรเลงประกอบการแสดง

 เวทีใน  Surat International Exhibition
& Convention Center
คณะเยาวชนไทย สมาคมศิลปะฯ สวช.

เดินทางไปร่วมเผยแพร่แลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรม
ณ ประเทศศรีลังกา(๒๐-๒๔มี.ค.พ.ศ.๒๕๕๖)
Thai Cultural Night
Sri Lanka 20-24Mar13

สมาคมศิลปะฯ สวช.
ในชุดแสดง โขน
" จับนาง"
คณะเยาวชนไทย-ครู-อุปนายก สมาคมศิลปะฯ สวช.

 เดินทางไปร่วมเผยแพร่แลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรม
ณ ประเทศศรีลังกา(๒๐-๒๔มี.ค.พ.ศ.๒๕๕๖)
คณะเยาวชนไทย สมาคมศิลปะฯ สวช.-ครูผู้ฝึกสอน

 เดินทางไปร่วมเผยแพร่แลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรม
ณ ประเทศศรีลังกา(๒๐-๒๔มี.ค.พ.ศ.๒๕๕๖)
นายกสมาคมศิลปะฯ สวช.และคณะเยาวชนไทย
ณ โรงแรมHilton,Colombo


เดินทางมาแสดงงาน "Thai Food Festival "
(15-23Jun2013)
 "Thai Food Festival "
(15-23Jun2013)
 

 โรงแรมHilton,Colombo
Amazing Thailand Road Show Colombo 
(24Jun2013)

at TAJ Samudra Hotel
Amazing Thailand Road Show Colombo 
(24Jun2013)

at TAJ Samudra Hotel
ท่านนายกสมาคมศิลปะฯ สวช.(นายปรารพ  เหล่าวานิช)
แจกของที่ระลึก,
ส่งเยาวชนไทย และถ่ายรูปร่วมกัน

ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ก่อนออกเดินทางไปแสดง ณ ประเทศโมร็อคโค
(๑๑ส.ค.พ.ศ.๒๕๕๖)
The 7th International
Festival of the Children Folklore
12-18Aug2013


Rabat & Sale'
in Morocco
(FIFE2013)
The
Thai Youth(AAYONCC) Parade in Rabat
(12Aug2013)

 The 7th International (FIFE2013)
Festival of the Children Folklore
12-18Aug2013

Parade in Rabat to Moroccan  Parliament
(12Aug2013)

 Le festival International du
Folklore de I'Enfant
FIFE (12-18Aug2013)
คณะเยาวชนไทย สมาคมศิลปะฯ สวช.
ในชุดแสดง"กีปัสราหนะ"

Destination Thailand 2014 & Songkran-Thai New Year,
The Club,Mumbai(12Apr2014)

Celebrate
The Club's

16th anniversary With,


Destination Thailand 2014
and 
Songkran
Thai New Year
Celebrate The Club's16th anniversary With,
(12-13Apr2014,Mumbai)


 Destination Thailand 2014 &
Songkran-Thai New Year
 
Destination Thailand 2014 & Songkran-Thai New Year,

 The Club,Mumbai(12Apr2014)
คณะเยาวชนไทย สมาคมศิลปะฯ สวช.
ณ สถานทูตอินโดนีเซีย กรุงโคลัมโบ(มิ.ย.๒๕๕๗)

ร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงาน
Asean Ladies Circle -SRI LANKA
FUNDRAISING BAZAAR 
Thai Food
Promotion 2014


(6-15Jun2014)
Hilton Colombo,
SRI LANKA
 
Thai Food Promotion 2014

  Our Team (Thai Youth of AAYONCC,THAILAND)
 
 Hilton Colombo (6-15Jun2014)
 
Thai Food Promotion 2014
(6-15Jun2014)


   Thai Youths' Performance
at Spices Room Hilton,Colombo
คณะเยาวชนไทย สมาคมศิลปะฯ สวช.
ณ สนามบินสุวรณภูมิ สมุทรปราการ(๑๖มิ.ย.๒๕๕๗)

ก่อนออกเดินทางไปร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ที่ มาเลเซีย
"Festival Antarabangsa Petaling Jaya 2014"
โดยมี ม.ล.ทวีปัญญา เกษมสันต์ (เลขาฯสมาคมฯ)
เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง
Petaling Jaya
International Fair 2014

(16-24Jun2014)
MALASIA
Festival Antarabangsa Petaling Jaya 2014
(16-24Jun2014)


  Thai Youths' Performance
 
 POCKET SHOW (PJ MALASIA)
Festival Antarabangsa Petaling Jaya 2014
(16-24Jun2014)


   Thai Youths' Performance
(Poo-tai Sagolnakorn)
 


Thai Youth(AAYONCC) Parade


The 8th International Festival
of the Children Folklore
17-24Aug2014
in Morocco
(FIFE2014)

The 8th
International Festival
of the Children Folklore
17-24Aug2014

Sale'
in Morocco
(FIFE2014)
 The 8th International Festival
of the Children Folklore
Morocco (17-24Aug2014)

H.E.Ambassador "Kundhalee Prachimdhit" with our AAYONCC
 Thai Youth on the opening day.
(FIFE2014)
 


Thai Youth(AAYONCC) Parade


   The 8th International Festival
of the Children Folklore
17-24Aug2014
in Morocco
(FIFE2014)

คณะเยาวชนไทย สมาคมศิลปะฯ สวช.
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนออกเดินทางสู่กรุงเฮก(๙ก.ค.๒๕๕๘)

ไปร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงาน
10th Thailand Grand Festival 2015
Royal Thai Embassy The Hague, Netherland(11-12Jul2015)
THAILAND GRAND
FESTIVAL 2015
Spuiplein, the Hague


 (11-12Jul2015)
Netherland
 
10th Thailand Grand Festival 2015

  Our Team (Thai Youth of AAYONCC,THAILAND) with
 
 H.E.Ittiporn Boonpracong(Ambassador of Thailand to the Hague)
 
คณะเยาวชนสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.เข้าเยี่ยมคารวะ
ขอบคุณ ท่านเอกอัครราชทูตไทย(นายอิทธิพร บุญประคอง)
ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์

   ที่กรุณาเอื้อเฟื้อดูแลให้ความสะดวกต่างๆระหว่างที่พำนักและแสดง
ในงาน
เทศกาลไทยSpuiplein กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
คณะเยาวชนไทย สมาคมศิลปะฯ สวช.
ไปร่วมกิจกรรมการแสดงในงาน เทศกาลดนตรีพื้นเมืองาเซียน(๑-๖ส.ค.๒๕๕๘)

ASEAN TRADITIONAL MUSIC Festival 2015
Thanh Hoa Province,Viet Nam (1-6Aug2015)
ASEAN
TRADITIONAL

MUSIC FESTIVAL 2015

Thanh Hoa Province


 (1-6Aug2015)
Viet Nam
 
ASEAN TRADITIONAL MUSIC Festival 2015
on the stage in Theater Lam Son,Thanh Hoa city,Viet Nam

  Our Team (Thai Youth of AAYONCC,THAILAND)
โดยมี คุณรัตนาภรณ์ ตันเจริญผล ควบคุมดูแลเยาวชน
เทศกาลดนตรีพื้นเมืองาเซียน(๑-๖ส.ค.๒๕๕๘)

   ณ จังหวัดทานฮัว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
คณะเยาวชนไทย สมาคมศิลปะฯ สวช.
ณ เมืองมุมไบ อินเดีย (๒๖ส.ค.๒๕๕๘)

ไปร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงาน
THAILAND WEEK 2015
Mumbai, INDIA
(26-29Aug2015)
THAILAND WEEK
2015


 (27-28Aug2015)
at Four Seasons Hotel,
&
World Trade Center,Cuffe Parade
MUMBAI, INDIA
THAILAND WEEK 2015
คณะเยาวชนสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช. แสดงนงาน
ณ โรงแรมFour Seasons
,มุมไบ ปะเทศอินเดีย

  Our Team's Showing (Thai Youth of AAYONCC,THAILAND)
 
 at Four Seasons Hotel,Mumbai,INDIA(27Aug2015)
 
คณะเยาวชนสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช. แสดงนงาน
ณ โรงแรมFour Seasons
,มุมไบ ปะเทศอินเดีย(๒๗ส.ค.๒๕๕๘)

  ขอขอบคุณ DITP(สน.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ)
ที่กรุณาเอื้อเฟื้อดูแลให้ความสะดวกต่างๆระหว่างที่พำนักและจัดการแสดง
ในงานครั้งนี้

คณะเยาวชนไทย สมาคมศิลปะฯ สวช.
ณ สนามบินสุวรณภูมิ สมุทรปราการ(๓๐พ.ค.๒๕๕๙)

ก่อนออกเดินทางไปร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ที่ เดนมาร์กในงาน
"Explore the World with Aarhus 2016"
โดยมี นายปรารพ เหล่าวานิช (เลขารมต.วัฒนธรรม)
และ ม.ล.ทวีปัญญา เกษมสันต์
(นายกสมาคมฯ)
เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง
Explore the World
with Aarhus 2016

(3-4Jun2016)
Aarhus,DENMARK
 

Explore the World with Aarhus
2016
(3-4Jun2016)


  Thai Youths' Performance
 
 " 4 Regional Dance" & Khone "Jab Nang"
in Aarhus,Danish Festival 2016


ASEAN Garden Party

(1Jun2016)


   Thai Youths' Performance
"ASEAN DANCE"
at Royal Thai Embassy in Copenhagen,Denmark
(ASEAN Garden Party 1Jun2016)
ประธานฝ่ายฆราวาส
โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส
 โครงการวัฒนธรรมฯคืนถิ่น# ๑๐


มอบเงินบริจาคการก่อสร้างอาคารเรียนของสมาคมฯ

 

ครอบครัว " สิงห์อุไร - ธรรมเนียมดี "

บริจาคเงินช่วยเหลือกิจการของสมาคมฯ  
อ.สุวัฒน์,ครู อี๊ด โปงลางสะออน ก็ช่วยบริจาคเงิน


 สร้างอาคารเรียนหลังใหม่แก่เยาวชนลูกศิษย์ด้วย
รายนามผู้บริจาคเงินทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนเยาวชน(เพิ่มหลังใหม่)
๑.
ครอบครัวสิงห์อุไร - ธรรมเนียมดี
๒.ไม่ประสงค์ออกนาม
๓.ก๊วนกอล์ฟศุกร์เย็น + ชมรมช่างทองโกลด์ 99
๔.โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส
๕.อ.ยงยศ   วรรณมาศ
๖.ครอบครัวอรรถกฤษณ์
๗.
คุณวารุณี   กังวาลไชยวณิชย์
๘.
อี๊ด  โปงลางสะออน
๙.
ป้าเรย์
๑๐.
ร้านภมรรุ่งโรจน์  ดนตรีไทย
รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ
- พ.ต.อ.มานิต ธนสันติ (นายกสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.พ.ศ.๒๕๕๐-๔) เมื่อ ๓ธ.ค.๒๕๕๔
 
  ART ASSOCIATION FOR YOUTH
IN OFFICE OF NATIONAL CULTURE COMMISSION
Next ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
staff@aayoncc.org 
http://www.aayoncc.org/  Back

 
ผลงานของสมาคม

ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม งานเทศกาลเด็กนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น,จีน,รัสเซีย ฯลฯ
งานมหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติ
ณ ต่างประเทศ (ฝรั่งเศส,ฯลฯ) และคัดเลือกส่งเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดนภายใต้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือประสานงานของ
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, กระทรวงวัฒนธรรม, สถานทูตไทยในต่างประเทศ
ได้รับเชิญไปแสดงในโอกาสต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติตลอดปี

ร่วมเฉลิมฉลอง
มหกรรมเพลงพระราชนิพนธ์ ปีพ.ศ.๒๕๔๓
ทั้งยังได้รับ

trophy.jpg (9470 bytes)


๑. รางวัลดีเด่น ในการพิจารณาผลงาน สื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ครั้งที่ ๑๘ ประเภท สื่อพื้นบ้านภาคกลาง
ประจำ
ปีพ.ศ. ๒๕๔๒-๓ จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
๒.รางวัลดีเด่น สื่อพื้นบ้านภาคกลาง ประเภทบุคคล (อาจารย์ อาทร ธนวัฒนอาจารย์พิเศษของสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.)
จากท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานประกาศผลและมอบรางวัล
ผู้ผลิตผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ครั้งที่ ๒๐

เมื่อ ๓๐ ม.ค.พ.ศ.๒๕๔๖ เวลา๙.๓๐- ๑๒.๐๐น. ณ หอ ประชุม ชั้น ๓ กรมประชาสัมพันธ์
 

trophy.jpg (9470 bytes)


. รางวัลพระราชทาน เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ(สาขาศิลปวัฒนธรรม)
ในการพิจารณาผลงานของเยาวชน  
จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๐-๕
และจาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๔๖,๒๕๕๐,๒๕๕๑
ได้แก่
๓.๑.นายวิชฎาลัมพก์  เหล่าวานิช      เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๔๐
๓.๒.นายกฤษฎิ์(ฤทธีฤาชา)  เลกะกุล   เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๔๑
๓.๓.น.ส.ถลัชนันท์  สุขสำราญ          เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๔๒
๓.๔.น.ส.วุฒิพร  ลิ้มประสูตร             เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๔๒
๓.๕.นายทวีศักดิ์  พวงพิกุล              เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๔๓
๓.๖.นายอธิษฐ์  สิงหพันธุ์                เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๔๓
๓.๗.น.ส.มุทิตา  ชิตเมธา                 เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๔๔
๓.๘.นายรักพงษ์  สุขสำราญ             เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๔๔  
๓.๙.นายณัฐพงศ์  รองทอง               เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๔๔
๓.๑๐.น.ส.จิตตรินทร์  ศรีระอัมพุช       เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๔๕
๓.๑๑.น.ส.บุณยนุช  พดด้วง              เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๔๕
๓.๑๒.น.ส.อัมรินทร์ ปิยะกิจสมบูรณ์     เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๔๕
๓.๑๓.นายธีรพัฒน์  แสงธูป               เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๔๖
๓.๑๔.น.ส.พรรณชนก  ชมเชย            เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๔๖
๓.๑๕.น.ส.สุชญา  ตันเจริญผล           เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๔๖
๓.๑๖.นายคเณศ  โชติวรรักษ์             เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๕๐
๓.๑๗.น.ส.สุจิตรา  อภิเมธีธำรง           เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๕

 


. รางวัลพระราชทาน องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน (สาขาศิลปวัฒนธรรม) ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๑
นการพิจารณาผลงาน
จาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

. รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ (รางวัลแมวมอง) ประจำปีพ.ศ.๒๕๕
จากการพิจารณาผลงานของสมาคมฯ โดย
มูลนิธิ"นริศรานุวัดติวงศ์"


.
โล่รางวัล วัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานแบบบูรณาการเป็นองค์รวม
และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
 


.
โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดแสดงดนตรีการกุศล
"รักหนึ่งในหัวใจ"
โดยมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เมื่อ ๒๔ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๕๓
 


ART ASSOCIATION FOR YOUTH IN OFFICE OF NATIONAL CULTURE COMMISSION
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION
http://www.aayoncc.org/
Contact us: Tel.02-2470028 ext. 4167
Fax. & Tel.02-2482754
Email:
staff@aayoncc.org
 

<BACK   HOME>
Update 29/07/2559