สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน
สวช.

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ)
 
#......... มุ่งส่งเสริมอนุชนช่วยพัฒนา อนุรักษ์รักษา ศิลปวัฒนธรรม  เทอดไทย ........ #  http://www.aayoncc.org/  
เข้าสู่ระบบดูอีเมล   นายกสมาคมฯ(ม.ล.ทวีปัญญา เกษมสันต์) มาเป็นประธาน
 มอบเกียรติบัตรเยาวชนสมาคมศิลปะฯ สวช.รุ่น๒๘/๒๕๖๐

พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนรุ่นที่๒๘/๒๕๖๐ (๒๓มิ.ย.๒๕๖๑)
ดูภาพงานพิธีมอบเกียรติบัตรฯ


ชมภาพ-วิดีโอ" กิจกรรมของเยาวชน"    
 
ประวัติผลงานความเป็นม  
วัตถุประสงค์และหลักการ
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เปิดอบรม
รายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิก
ที่ติดต่อและที่ทำการของสมาคม
คณะกรรมการผู้บริหารสมาคมฯ
กิจกรรมเผยแพร่โดยสมาชิกฯ
ART ASSOCIATION NEWS
ร้อยเรียงรจคำกวีคีตศิลป์  
ประวัตินาฏศิลป์-ดนตรีไทย  

คณะเยาวชนสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช. ร่วมแสดงในงาน

งานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯครั้งที่๓ ๑๗มิ.ย.๒๕๖๑
ณ สยามแสควร์ ซอย ๕
งานสังคีตสราญรมย์ครั้งที่๑๓๗ ๑๖มิ.ย.๒๕๖๑

มูลนิธิคึกฤทธิ์-ธนาคารกรุงเทพ
งานสานสัมพันธ์ ไทย-จีน ๒๗พ.ค.๒๕๖๑

รำ ๔ ภาค
งานสานสัมพันธ์ ไทย-จีน

              
ดนตรีในสวนครั้งที่๒๕

"พระรามตามกวาง"
งานดนตรีในสวนครั้งที่๒๕ ๖พ.ค.๒๕๖๑


 
งาน"รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ"

๑๑เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๑
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
งาน"รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ"  

๑๑เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๑
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
มี.ค.พ.ศ.๒๕๖๑

"พิธีไหว้ครู"
พ่อแก่
 งาน"พิธีไหว้ครู"  

๒๙มี.ค.พ.ศ.๒๕๖๑
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
งาน"พิธีไหว้ครู"
 
๒๙มี.ค.พ.ศ.๒๕๖๑

ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
งาน รากแก้วแห่งวัฒนธรรม

๑๗มี.ค.พ.ศ.๒๕๖๑
ศูนย์วัฒนธรรมฯ ถ.รัชดาฯ กทม.
๒๕มี.ค.พ.ศ.๒๕๖๑

"อาหารอร่อยร้าน๑๐๐ปี"
พาร์คสยามพารกอน
 แถลงข่าว"สงกรานต์วิถีไทยใช้น้ำคุ้มค่าชีวาปลอดภัย"
 
๑๒มี.ค.พ.ศ.๒๕๖๑

 
งาน"อุ่นไอรักคลายความหนาว" ๘มี.ค.พ.ศ.๒๕๖๑
๘มี.ค.พ.ศ.๒๕๖๑


 ณ ลานพระราชวังดุสิต
งาน วันปฐมนิเทศเยาวชนใหม่

๓มี.ค.พ.ศ.๒๕๖๑
ศูนย์วัฒนธรรมฯ ถ.รัชดาฯ กทม.
๓มี.ค.พ.ศ.๒๕๖๑

ปฐมนิเทศเยาวชนใหม่
สาธิตท่ารำ "โขน"
  ดูภาพ วันมาฆบูชา ณ ลานคนเมือง กทม.

๑มี.ค.พ.ศ.๒๕๖๑

 
พณฯรองนายกฯ ปิดงาน "เทศกาลอาหารอร่อย ร้าน๐๐ปี"

ดูภาพ งานเทศกาลอาหารอร่อย ร้าน๑๐๐ปี๑ก..๒๕๖๑

งานแถลงข่าว
เทศกาลอาหารอร่อย ร้าน๑๐๐ปี

การแสดง ชุด "ส้มตำ"
..๒๕๖๑
กระทรวงวัฒนธรรม ถ.รัชดาฯ กทม.
3Feb2018 Rhythms of Srilanka

Vinyasa Academy of
Fine Arts
(3Feb2018)
in Thailand
  Rhythms of Srilanka Vinyasa Academy of Fine Arts

at Minor Stage of Thailand Cultural Center
3Feb2018
สมาคมฯ  เลี้ยงและแจกของขวัญเยาวชน ๒๐ม.ค.๒๕๖๑

  ภาพงานเลี้ยง&แจกของขวัญ ๒๐ม.ค.๒๕๖๑  

ผู้ช่วยรมต.กระทรวงวัฒนธรรม
(ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร)เปิดแถลงข่าว

"รณรงค์การใส่ชุดไทยเอกลักษณ์๔ภาค"
๑๗ม.ค.๒๕๖๑
ณ กระทรวงวัฒนธรรม ถ.รัชดาฯ กทม.


 
พณฯ รมต.กระทรวงวัฒนธรรม (วีระ โรจน์พจนรัตน์)

ประธานเปิดงานวันเด็กฯและจับสลากแจกของรางวัลแก่เยาวชน
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กทม. (๑๓ม.ค.๒๕๖๑)
รำโคม

สยายปีกสู่ฝัน ณ โรงละครแห่งชาติ ๑๘พ.ย.๒๕๖๐

คณะเยาวชนสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
ร่วมแสดงในงาน

"พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนรุ่นที่๒๗/๒๕๕๙"
๒๔มิ.ย.๒๕๖๐
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


ท่านผู้ปกครองช่วยพิธีกร
นายกสมาคมฯ(ม.ล.ทวีปัญญา เกษมสันต์) มาเป็นประธาน
เยาวชนสมาคมศิลปะฯ สวช.รุ่น๒
รับเกียรติบัตร

พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนรุ่นที่๒๗
/๒๕๕๙ (๒๔มิ.ย.๒๕๖๐)
ดูภาพงานพิธีมอบเกียรติบัตรฯ

เด็กเยาวชนสมาคมฯรับประกาศเกียรติบัตรฯและฉายภาพร่วมกัน

คณะฯสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
ร่วมสนับสนุน การเปิดงาน

"ใต้ร่มพระบารมี๒๓๕ปีกรุงรัตนโกสินทร์"
๕เม.ย.๒๕๖๐
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-โรงละครแห่งชาติ

เยาวชนโขน(ยักษ์)


ฝึกอบรมสร้างเสริม
ความสง่าและแข็งแรง
พณฯ(วีระ โรจน์พจนรัตน์) รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม,เลขาฯ,ที่ปรึกษาฯ
ข้าราชการฯ และ เยาวชนสมาคมศิลปะฯ สวช.เปิดงานพิธี(๕เม.ย.๒๕๖๐)


ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กทม.

ดูภาพพิธีเปิดงาน"ใต้ร่มพระบารมี๒๓๕ปีกรุงรัตนโกสินทร์"

เด็กเยาวชนสมาคมฯร่วมแสดง ลอยองค์รบ
 เปิดงานแนวคิดสงกรานต์แบบไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล โดย

พณฯนายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม,ข้าราชการฯ
และ
สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.

สงกรานต์ ๒๕๖๐


ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
ทุกชีวาปลอดภัย
พณฯนายกรัฐมนตรี(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และเยาวชนสมาคมฯ

ดูภาพแนวคิดงานสงกรานต์แบบไทย ๔เม.ย.๒๕๖๐
แนวคิด สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย

เด็กเยาวชนสมาคมฯร่วมรณรงค์แนวคิดใหม่
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(คุณพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร) เปิดงาน

พิธีไหว้ครูฯ ๓๐มี.ค.๒๕๖๐
ณ หอเล็กฯ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
อ.สมบัติ แก้วสุจริต

ประธานครูพิธีกรไหว้ครู

ดูภาพงานพิธีไหว้ครูฯ ๓๐มี.ค.๒๕๖๐

เด็กเยาวชนสมาคมฯร่วมพิธี

วันเด็กฯ ๑๔ม.ค.๒๕๖๐ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรี
ดูภาพงานวันเด็กฯ ๑๔ม.ค.๒๕๖๐

เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(นายพงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์)

กล่าวเปิดงานวันเด็กฯ
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ถ.รัชดาฯ กทม.
 
 


การแสดงของสมามศิลปะเพื่อเยาวชน สวช."
   
สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

การเล่นเด็กไทย ณ สยามพารากอน ๑๓เม.ย.๒๕๕๙
 
สมัครติดต่อเฟสบุ๊คสมาคมฯ

วงโปงลางเยาวชน
การแสดงเชิดหุ่นละครเล็ก

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘พรรษา ร.๙
เยาวชนเรียนฝึกซ้อมการแสดง "โขน"

๒เม.ย.๒๕๕๙
"ถนนสายวัฒนธรรมไทยใต้ร่มพระบารมี"

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ๑ธ.ค.๒๕๕๘
Explore the World with Aarhus 2016,Denmark
 Thai Youths(AAYONCC) paraded in Aarhus   

ชมวีดีโอ  ๑.
Festival in ลrhus (03-06-2016)
๒.
Thailand i Aarhus
 Royal Thai Embassy The Hague
10th Thailand Grand Festival(11-12Jul15)

https://www.youtube.com/watch?v=e-PHyFHH7Wc
ชมวีดีโอโปงลางเยาวชนฯ"เทศกาลไทยที่เนเธอร์แลนด์"
ชมวีดีโอ"Petaling Jaya International Fair 2014
Folklore Festival"

Explore the World with Aarhus 2016
Thai Youths with Boang
-lang Performance


in Aarhus,Denmark(3-4Jun2016)
Explore the World
with Aarhus 2016


(3-4Jun2016)
Danish Festival in
Aarhus 2016
ASEAN GARDEN PARTY (1Jun2016)
at Royal Thai Embassy to Copenhagen,Denmark
 

 4- Regions Dance with Mr.Sekpol-Ms.Duangporn Show
ASEAN GARDEN PARTY (1Jun2016)
at Royal Thai Embassy to Copenhagen,Denmark
 

Khone "Jab-Nang"
   

THAILAND WEEK 2015

at World Trade Center,Cuffe Parade,Mumbai(28Aug2015)
THAILAND WEEK
2015
MUMBAI,INDIA

(27-28Aug2015)
 
THAILAND WEEK 2015

at Four Seasons Hotel,Mumbai,INDIA
(27Aug2015)
 

THAILAND WEEK 2015

at World Trade Center,Cuffe Parade,Mumbai(28Aug2015)
 

ASEAN TRADITIONAL MUSIC FESTIVAL 2015


(1-6Aug2015)
ASEAN
TRADITIONAL

MUSIC FESTIVAL 2015

Thanh Hoa Province

(1-6Aug2015)
Viet Nam

ASEAN TRADITIONAL MUSIC FESTIVAL 2015


 on the stage in Theater Lam Son,Thanh Hoa city
(5Aug2015)
 
ASEAN TRADITIONAL MUSIC FESTIVAL 2015

(1-6Aug2015)

Thailand Grand Festival 2015

(11-12Jul2015)
THAILAND GRAND
FESTIVAL 2015
Spuiplein, the Hague

(11-12Jul2015)
Netherland
10th Thailand Grand Festival

Royal Thai Embassy The Hague
 
Thailand Grand Festival 2015

(11-12Jul2015)
International Folklore Children's Festival of Sale'

Morocco (14-26Aug2014)
Morocco
(14-26Aug2014)


International Folklore
Children's Festival
of Sale'
International Folklore Children's Festival of Sale'
Morocco (14-26Aug2014)

Festival Antarabangsa Petaling Jaya 2014


(16-24Jun2014)
Petaling Jaya
International Fair 2014

(16-24Jun2014)
MALASIA
Thai Youth(AAYONCC)

Festival Antarabangsa Petaling Jaya 2014


(16-24Jun2014)
Asean Ladies Circle -SRI LANKA
FUNDRAISING BAZAAR

(7Jun2014)
Thai Food
Promotion 2014

(6-15Jun2014)
Hilton Colombo,
SRI LANKA
Thai Festival Amazing Night
by Royal Thai Embassy
16June 2014  

 Grand Ballroom Hilton,Colombo

Thai Food Promotion 2014,
 
Hilton,Colombo


(6-15Jun2014,7-11pm.)
   

Celebrate The Club's 16th anniversary

(12-13Apr2014)
Mumbai,INDIA
(12-13Apr2014)


Celebrate The Club's
16th anniversary with
Destination Thailand
2014 & Songkran-
Thai New Year
Thai Youth(AAYONCC)
(12-13Apr2014)

International Folklore
Children's Festival of Sale'


Morocco
(12-18Aug2013)
Morocco
(12-18Aug2013)


International Folklore
Children's Festival
of Sale'
Morocco
Morocco
Amazing Thailand Road Show (24Jun2013)
"Thai Food Festival "
(15-23Jun2013)


Colombo Sri Lanka
Amazing Thailand Road Show (24Jun2013)
Amazing Thailand Road Show (24Jun2013)
Sri Lanka 20-24Mar13

Thai Cultural Night
INDIA,SPARKLE 13

Thai Cultural Evening
TURKEY,PISTACHIO 201212thYEOSU 2012
SOUTH KOREA
ปฏิทินการแสดงสมาคมศิลปะฯ สวช.
AAYONCC ACTIVITY & SHOW CALENDAR
  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
http://www.aayoncc.org/
staff@aayoncc.org 
กระดานข่าวสมาคมฯ    
  NEXT
  web counter   BACK

ข่าว! #........... สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org/ ) เปิดอบรมดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-โขน แก่เยาวชน ทุกวันเสาร์....สนใจติดต่อ โทร.&Fax. ๐๒-๒๔๘๒๗๕๔,หรือ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗, ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๕.๐๐น. ยกเว้นวันพฤหัสและอาทิตย์ ........ #