หน้า ๓/๗

 


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.๗)
เพลง "ราตรีประดับดาว" พระราชนิพนธ์ใน ร.๗ คณะครู-อาจารย์ สมาคมฯ    

#.........  รัก  ศิษย์สอนสั่งให้          บรรเลง,    ของ  น่าเรียนมากเพลง      ท่านให้,     คุณ ครูหมั่นประเลง        นำสู่   ดนตรี,   ครู  กล่อมเกลาเราไซร้          เพื่อให้ ศิลปะ  ........ #

สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ)

 

...........#  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org ) .... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗,  ........ #
    http://www.aayoncc.org/  
     
พ่อแก่

 
พระภรตฤาษี

อ.สุวัฒน์ อรรถกฤษณ

หัวหน้าคณาจารย์
สมาคมฯ
 
 

 
                 
        
 
ART ASSOCIATION FOR YOUTH
IN OFFICE OF NATIONAL CULTURE COMMISSION
Next ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
staff@aayoncc.org  
http://www.aayoncc.org/ Back

Update 05/05/2557