นาฏศิลป์รำไทย

หน้า ๖/๗คณาจารย์นาฎศิลป์ไทย

#......... รัก งามทรามชื่นให้       ฟ้อนรำ,  นาฏ   ลีลาระบำ         หมั่นซ้อม,  ศิลป์  ควรค่าจดจำ     เสริมส่ง บุคลิก,  ไทย  เด่นงามเพรียบพร้อม         หนึ่งแท้นารี ........ #สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ)

คณาจารย์นาฎศิลป์ไทย


...........#  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org/ ) .... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗, #.........
    http://www.aayoncc.org/  
     
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
 
พ.ศ.๒๕๔๕

อัมรินทร์ ปิยะกิจสมบูรณ์
    " ระบำ จัมปาศรี "

" ดึงครกดึงสาก "
" กาฬสินธุ์ลำเพลิน "
     
 เอ้ดอกคูณ-ปาเต๊ะ " ระบำลพบุรี "
" ฟ้อนลาวดวงเดือน "

 
รักงามทรามชื่น

ให้ฟ้อนรำ

" ดึงครกดึงสาก "  

" รำทวาราวดี "

" เซิ้งกะโป๋ "
นาฏลีลาระบำ

หมั่นซ้อม
 " รำเกี่ยวข้าว "

" คณะเซิ้งโปงลาง"
นางไห
ศิลป์ ควรค่าจดจำ

เสริมส่ง บุคลิก
 " รำอวยพร "
" ตะลีคีปัส "
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
 
พ.ศ.๒๕๔๖

น.ส.สุชญา ตันเจริญผล


บุหงามาลา
"ไทพวน"

 
ไทยเด่นงามเพียบพร้อม

หนึ่งแท้นารี

 " ไทพวน "
 

" นางไห"
ART ASSOCIATION FOR YOUTH
IN OFFICE OF NATIONAL CULTURE COMMISSION
Next ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
staff@aayoncc.org  
http://www.aayoncc.org/ Back

...........#  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org ) .... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗, #.........

Update 05/05/2557