เพลงบรรเลงดนตรีไทยเดิม    musicnote.gif (3787 bytes)
 
" รำสุโขทัย ๒ & ๑ชั้น"
โดย


อาจารย์ มนตรี   ตราโมท

(๑๗มิ.ย.๒๔๔๓-๖ส.ค.๒๕๓๘)
เพลง "   รำสุโขทัย " เป็นหนึ่งในระบำโบราณคดี ระบำแนวใหม่
ซึ่ง อาจารย์มนตรี  ตราโมท ได้แต่งเนื้อร้องและทำนองเพลงในอัตรา
๒ และ ๑ชั้น ให้เข้ากับศิลปะท่ารำแบบสุโขทัย(จากภาพจำหลักตาม
โบราณสถานร่วมสมัยหลายแห่งในสมัยนั้น)เพลงนี้มีทำนองไพเราะ
อ่อนช้อย และกระชับตามท่วงท่ารำ " ระบำสุโขทัย " ออกแบบและ
ประดิษฐ์ท่ารำโดย ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี


Arrow_l.gif (1862 bytes) Back กลับสารบัญ   หน้าต่อไป Next Arrow_r.gif (1850 bytes)
หน้านี้ปรับปรุงหลังสุดเมื่อ 05/05/57

1