aaylogo.jpg (28381 bytes)
สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

(สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)


พรปีใหม่นักษัตรสยามไทย

----      @ อวยพรลุปีใหม่  ชนไทยเกษมศรี       @ อิ่มสุขสวัสดี   บริสุทธิอำพร      @ ปีเก่าละล่วงผ่าน  ศศิกานต์สโมสร      @ จักราศิลาจร สิมะแมก็มายล      @ อาราธนาบุญ   วรคุณพระมิ่งผล      @ ไตรรัตน์ ณ บัดดล  สิจะช่วยประกอบการ      @ กอปรงานกุศลทาน   บริวารจะไพศาล      @ เพิ่มสุขสราญนาน  นิรโรคนิราศภัย      @ เปี่ยมศักดิ์และปราศเศร้า   ฤดิเร้าระรื่นใจ     @ อิ่มทรัพย์และอาบชัย    สิพิศุทธิ์พิเศษดี     @ ขอสมประสงค์ขวัญ   อภินันท์เจริญศรี     @ ขอมิตรและไมตรี   ปิติล้นทวีคูณ     @  ขอโชคศุภาชัย    ยศไกรบ่สิ้นสูญ     @ ของานจะเกื้อกูล   บ่มิมีจะโศกา     @  ขอดลอริร้าง   จรห่างบ่บีฑา      @  ขอเทพ ธ นำพา     ณ สุขาวรารมย์     @  ขออายุยืนยง   ชิวจงวิศิษฏ์สม     @  ขอสร่างละทุกข์ตรม    วจนี้นิรันดร์เทอญ     ----
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑
จิตตรินทร์    ศรีระอัมพุช
ประพันธ์ (ปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘)

thaimusic.jpg (28609 bytes)pictdance.jpg (9806 bytes)khone.jpg (28722 bytes)

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

" สิ้นเสียงพญาซอ"
-- ___"สิ้นเสียงพญาซอ"___  ---# แว่วเสียงพญาโศก   วิปโยคถวิลหา   กำสรวลอนิจจา   คุรุคีตศิลป์ไทย   พรมเพลงปะเลงซอ   เสนาะล้อเพราะจับใจ   ด้วงอู้กวินไกร  เสนาะรื่นชิวาวาร   สามสายสะอื้นครวญ   ดุจหวน ณ คืนกาล   ขิมซึงวิญ์ญูชาญ   สิสดับ ณ เวียงอินทร์   คือปูชนีย์คน  นรชนพิพัฒน์ศิลป์   เกลาเพลงและกล่อมพิณ   ปริสุทธิอานันท์   สิ้นแล้วระทวยเสียง   ละสำเนียงก็อาสัญ   เสียงทิพย์ ณ ชีวัน   บ่มิแล้วจะยินยล   สิ้นเสียงพญาซอ   ผิจะก่อประกอปรผล   ความครู ณ สากล   บ่มิมีมลายสูญ   อ้าองค์พระเทวา   กรุณาและเกื้อกูล   เทพไท้ ธ อาดูร   นิรโทษและภัยพาน   ศิษย์เปล่งวจีสัตย์   ศิลป์รัฐจะสืบสาน   นามครูจะจดจาร    ณ หทัยนิรันดร์เทอญ#----
จิตตรินทร์    ศรีระอัมพุช   ประพันธ์ (๑๕ก.ค.๒๕๕๒)


กลอนสุภาพ(กลอนแปด)

"มโหรี"มรดกคีตศิลป์สยามไทย 
#  พิณบรรเลงเสียงดนตรีประสานศัพท์   ลำนำขับเรียงร้อยทำนองสวรรค์  มโหรีปี่พาทย์เพลงประชัน  ประโคมลั่นทั่วหล้าแหล่งวิมาน  เสียงกึกก้องรัวระนาดประโลมโสต  แสนเปรมโปรดไม้ลงรักแผดผสาน  เสียงไม้นวมกระทบผืนนุ่มกังวาน  แสนสราญส่งทำนองกล่อมนำวง  แว่วเสียงฆ้องครึกโครมประเลงลั่น  ดังสนั่นครื้นเครงเพลงลงสรง  ตะกั่วยึดเสียงหนักฐานมั่นคง  เพลินบรรจงครวญเพลงสมฤดี  พริ้มอารมณ์พรมวิมานซอขับขาน  งามตระการสายฟ้าฟาดเอกกรุงศรี  ซอสามสายร่ายนิพนธ์บทกวี  สืบศักดิ์ศรีศิลปศาสตร์แห่งไทย  ขลุ่ยเพียงออคลอเคล้าเกลาดวงจิต  ประหนึ่งมิตรประสิทธิ์แสงส่องไสว  สอดทำนองเอื้อนจังหวะเพราะละไม  ประดับใจประทับจิตคิดร้อยเรียง  ดีดจะเข้รัวสะเดาะเสนาะโสต  สุดปราโมทย์นมจะเข้สิบเอ็ดเสียง  ไม้ดีดงากระทบสายส่อสำเนียง  เริ่มร้อยเรียงก่อทำนองกล่อมแดนดิน  สืบลำนำคำร้องผสานรับ  กวีขับสานบรรเลงคีตศิลป์  ปราชญ์ประพันธ์ท่วงทำนองก้องธานินทร์  สร้างแผ่นดินเสริมส่งก่อเกริกนาม  คือของไทยเป็นไทยสมบัติชาติ  คือของไทยแห่งราษฎร์ประชาสยาม  คือของไทยเอกลักษณ์อันงดงาม  คือของไทยแห่งสยามอารยชน  #  
จิตตรินทร์    ศรีระอัมพุช   ประพันธ์ (มิ.ย.๒๕๔๕)


อ.มนตรี    ตราโมท
ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย พ.ศ.๒๕๒๘

ประพันธ์เพลง
" โหมโรงมหาราช " ( ๑ ม.ค.๒๕๓๐ )รัก งามทรามชื่นให้         ฟ้อนรำ
นาฏ   ลีลาระบำ                 หมั่นซ้อม
ศิลป์
 ควรค่าจดจำ         เสริมส่ง บุคลิก
                                     
ไทย  เด่นงามเพียบพร้อม      หนึ่งแท้นารี