สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ
#.........การแสดงชุด "รำบุหงามาลา" โดยเยาวชนของสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช. ท่ารำนี้ได้มาจากการรำประกอบมาลัย(มาลัยอินโด) ซึ่งเป็นระบำที่มีลีลาซับซ้อนสวยงาม โดยใช้พื้นฐานของนาฏศิลป์อินโดนีเซีย แต่ละท่าเป็นท่ารำแบบง่าย ๆ เหมาะสำหรับผู้เริ่มฝึกหัดรำ ลักษณะเด่นของระบำชุดนี้อยู่ที่ เมื่อการแสดงจบลง ผู้รำจะถือพวงมาลัยไปมอบให้กับผู้ชม หรือผู้อาวุโสที่อยู่ในงาน รศ.ฉันทนา เอี่ยมสกุล ผู้นำมาประดิษฐ์ท่ารำและฝึกสอนแก่เยาวชนและนิสิตไทย ประพันธ์ทำนองเพลงโดย อาจารย์ปฐมรัตน์ ถิ่นธรณี แสดงครั้งแรกเพื่อถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2534...........#
ท่ารำโดย รศ.ฉันทนา เอี่ยมสกุล http://www.aayoncc.org/ ทำนองดนตรีโดย อ.ปฐมรัตน์  ถิ่นธรณี
รำบุหงามาลา  รศ.ฉันทนา เอี่ยมสกุล ผู้ประดิษฐ์ท่ารำและฝึกสอน รำบุหงามาลา
 รำบุหงามาลา #......... รัก งามทรามชื่นให้       ฟ้อนรำ,  นาฏ   ลีลาระบำ         หมั่นซ้อม,  ศิลป์  ควรค่าจดจำ     เสริมส่ง บุคลิก,  ไทย  เด่นงามเพรียบพร้อม         หนึ่งแท้นารี ........ # ประดิษฐ์ท่ารำและฝึกสอนโดย รศ.ฉันทนา เอี่ยมสกุล
ART ASSOCIATION FOR YOUTH
IN OFFICE OF NATIONAL CULTURE COMMISSION
Next ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
staff@aayoncc.org  
http://www.aayoncc.org/ Back

...........#  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org ) .... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗, #.........

Update 06/05/2557