ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่เปิดอบรม(a)
โดยสมาคมฯ ณ.ศูนย์วัฒนธรรมฯ มีดังนี้

๑.ดนตรีไทย ได้แก่
ภาคกลาง,อีสาน,เหนือ,ใต้
อาจารย์ สุวัฒน์  อรรถกฤษณ์
picteacha.jpg (14899 bytes)

หัวหน้าอาจารย์พิเศษดนตรีไทยของสมาคมฯ

๒.นาฏศิลป์ไทย ได้แก่
รำไทยภาคต่างๆและโขน
รศ.
ฉันทนา  เอี่ยมสกุล

หัวหน้าอาจารย์พิเศษนาฏศิลป์ไทยของสมาคมฯ

ART ASSOCIATION FOR YOUTH
IN OFFICE OF NATIONAL CULTURE COMMISSION
Next ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
staff@aayoncc.org  
http://www.aayoncc.org/ Back

...........#  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org ) .... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗, #.........

Update
18/04/57