ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่เปิดอบรม ( h)
การเรียนการสอน รำไทย
ในห้องอบรม เยาวชนนาฏศิลป์ไทย


 

พระภรตฤาษี(พ่อแก่)

 
picteachj.jpg (59406 bytes)
อ.สมหมาย  กับเพ็ชร
teachingk.jpg (32276 bytes)
อ.ฉันทนา  เอี่ยมสกุล-อ.ภัสราฯ กำลังสอนรำไทยร่วมกับ

teachingk2.jpg (33242 bytes)
อ.สุวัฒน์ ที่คอยควบคุมวงดนตรีไทยของเยาวชนให้ประสาน
บรรเลงไปกับการรำ
teachingl.jpg (32111 bytes)
เยาวชนกำลังซ้อมเรียน
รำไทย ภายในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมไทย
teachingl2.jpg (33319 bytes)
ART ASSOCIATION FOR YOUTH
IN OFFICE OF NATIONAL CULTURE COMMISSION
Next ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
staff@aayoncc.org  
http://www.aayoncc.org/ Back

...........#  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org ) .... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗, #.........

18/04/57