ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เปิดอบรม


สาธิตการตีชามด้วยช้อน  เพลง"ลาวแพน"

#......... มุ่งส่งเสริมอนุชนช่วยพัฒนา อนุรักษ์รักษา ศิลปวัฒนธรรม  เทอดไทย ........ #


สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ)


ขลุ่ยเพียงออ คลอเคล้าเกลาดวงจิต


...........#  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org ) .... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗, #.........
    http://www.aayoncc.org  
 
 
 
 

" ระบำนางฟ้า"

รักงาม ทรามชื่น " ระบำเก็บใบชา "

" บุหงามาลา"
" ดนตรีโปงลาง "

โขน" เมขลาล่อแก้ว "
 
 
ให้ฟ้อนรำ

 


" ระบำเชียงแสน "
นาฏลีลาระบำ

หมั่นซ้อม

" รำวง "

" ตะลีคีปัส "
ART ASSOCIATION FOR YOUTH
IN OFFICE OF NATIONAL CULTURE COMMISSION
Next ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
staff@aayoncc.org  
http://www.aayoncc.org/ Back


ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เปิดอบรม
 

๑.การเรียนการสอนดนตรีไทยประเภทต่างๆ
๒.การเรียนการสอนโขน
.การเรียนการสอนรำไทย
.ลักษณะการเข้าวงของดนตรีไทย

 

Update 06/05/2557