เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
สาขาศิลปวัฒนธรรม

ประจำปีพ.ศ.๒๕๔๓
สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


star.gif (10811 bytes)
นาย อธิษฐ์  สิงหพันธุ์
(แทน)
ประวัติส่วนตัว
เป็นบุตรคนที่ ๑/๒ ในครอบครัว เลือดกลุ่ม โอ
บิดา พ.ต.อ.อุทิศ สิงหพันธุ์ อาชีพรับราชการ โทร. ๕๑๗๑๐๓๕
มารดา ผศ.นภพร สิงหพันธุ์ อาชีพรับราชการ
เกิด ๑๖ก.ค.๒๕๒๘
ภูมิลำเนา ๒/๔๘ หมู่๑๑ ม.บัวขาว ซอย ๖ ถ.สุขาภิบาล๓ มีนบุรี กทม.๑๐๕๑๐
อุปนิสัย เป็นคนร่าเริง ชอบดนตรีไทย มีความสันทัดในเครื่องดนตรีไทย
ประเภทเครื่องสาย หลายชนิด เช่น ซอด้วง,ซออู้,ซอทุกชนิดฯลฯ.

กีฬา
ได้แก่ เทนนิส,ว่ายน้ำ
คติประจำใจ
ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณชาติ
การศึกษา กำลังศึกษาอยู่ที่ ร.ร.เตรียมอุดม ชั้น ม.๔
เกรดเฉลี่ย จบชั้น ม.๓ ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒.๗
เป็น
สมาชิกสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช. ศึกษาและอบรมดนตรีไทย กับสมาคมฯ.
ณ.ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย(ตั้งแต่ชั้นป.๓ -ปัจจุบัน)
อบรมพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น,เปียโน,คอมพิ้วเต้อร์

กิจกรรม ทำกิจกรรมด้าน ศิลปะดนตรีไทย โดยร่วมอยู่ใน วง
ดนตรีไทยเยาวชนของสมาคมฯ.มาโดยตลอด
เคยเข้าประกวดดนตรีไทย
"เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑,๒,๓" ระดับมัธยมและม.ต้น(พ.ศ.๒๕๔๐-๔๒)
ณ.วิทยาลัยภูมิพลสังคีต ม.มหิดล(เสรีเซ็นเตอร์ชั้น๔ ถ.ศรีนครินทร์ กทม.๑๐๒๖๐)
ชนะเลิศ๑.รางวัลเหรียญเงินระดับมัธยมศึกษา (เดี่ยวซอด้วง),
๒.รางวัลเหรียญทองระดับมัธยมต้น(เดี่ยวซอด้วง),๓.เหรียญเงินระดับม.ต้น(เดี่ยวซอด้วง)
โดยลำดับ
ประสบการณ์เดินทางต่างประเทศ เคยเดินทางไปแสดงดนตรีประกอบ
นาฏศิลป์ไทย ในงานเทศกาลเด็กนานาชาติแห่งเอเซียครั้งที่ ๑ ณ.ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อพ.ศ.๒๕๔๑เพื่อร่วมเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมระหว่างชาติ
อนาคตทางการศึกษา
อยากเป็น ทหาร
เกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น สยช. ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๓ (สาขาศิลปวัฒนธรรม)
 

  ART ASSOCIATION FOR YOUTH
IN OFFICE OF NATIONAL CULTURE COMMISSION
Next ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
staff@aayoncc.org 
http://www.aayoncc.org/  Back

 

 

 

 


Updated since 06/05/57